Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2024

Bezpečnostné opatrenia COVID

Bezpečná dovolenka v strediskách Tatry Super Ski. Postarajme sa spolu o naše zdravie.

Niet lepší recept na oddych ako čerstvý a čistý horský vzduch. V tejto sezóne bude lyžovanie vyzerať trošku inak. Strediská spojené do skupiny Tatry Super Ski ponúkajú nielen veľa radosti počas lyžovačky, ale jak viaceré vedľajšie zážitky.

V súvislosti s aktuálne platnými pokynmi, predpismi a odporúčaniami, ktoré pre zimnú sezónu 2020/2021 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo Zdravotníctva, zavádzame bezpečnostné postupy s cieľom garancie bezpečnosti pre všetkých zákazníkov, pracovníkov ako aj obyvateľov regiónu.

Preto v súlade s platnými opatreniami, normami i nariadeniami vydanými Hlavným hygienickým inšpektorátom, Ministerstvom zdravia a aj Ministerstvom vývoja Poľskej republiky na zimnú sezónu 2020/2021 zavádzame dodatočné opatrenia a postupy, ktorých cieľom je zaručiť bezpečnosť všetkým návštevníkom, zamestnancom stredísk a aj miestnemu obyvateľstvu.

Každý z nás môže do podstatnej miery sa postarať o vlastnú bezpečnosť a aj bezpečnosť ostatných, preto vás žiadame o bezpodmienečné dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení:

 

Często myj ręce, zasłaniaj nos i usta, płać bezgotówkowo, unikaj dotykania twarzy, zachowaj dystans, zasłoń usta jeśli kaszlesz lub kichasz

Ktoré opatrenia sme prijali, aby bol pobyt v našich strediskách bezpečný?

Lyžiarske strediská, lanovky a vleky:

Všetky strediská Tatry Super Ski sa veľmi zodpovedne pripravili na zimnú sezónu. Prispôsobili sme naše objekty požiadavkám, ktoré vypracovali Ministerstvo zdravia PR a Ministerstvo vývoja PR za účasti Hlavného hygienického inšpektorátu PR. Opatrenia, ktoré bežne realizujeme v strediskách sú nasledujúce:

 • Poskytujeme zamestnancom stredísk osobné ochranné prostriedky – rúška, rukavice, ochranné štíty a aj dezinfekčné prípravky.
 • V areáloch všetkých lyžiarskych stredísk sme umiestnili všeobecne dostupné, označené a pravidelné doplňované dávkovače s dezinfekčným prípravkom.
 • Pravidelne dezinfikujeme spoločné priestory a najčastejšie používane prvky výbavy (kľučky, pulty, operadlá a opierky, vypínače, držiaky a úchytky).
 • Dodržiavame povinnosť prekryť si ústa a nos počas práce a aj vás žiadame, aby ste si ústa a nos prekrývali (v areáli lyžiarskych stredísk a na lanovkách a vlekoch).
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa snažíme systematicky vetrať priestory v areáli lyžiarskych stredísk.
 • Zväčšili sme odstupy medzi zamestnancami lyžiarskeho strediska a sme tiež zaviedli riešenia, ktoré obmedzia kontakty medzi nimi – napr. zmenová prevádzka a aj vymedzenie v areáli niekoľkých zón.
 • V každom lyžiarskom stredisku sme pripravili priestor na izolovanie osoby, ktorá má symptómy infekcie.
 • V areáli lyžiarskeho strediska sme umiestnili plagáty a aj nálepky s najdôležitejšími bezpečnostnými opatreniami a aj núdzovými číslami.
 • V dopravných prostriedkoch (čiže na vlekoch, lanovkách, dopravníkových pásoch a pod.) neplatia žiadne obmedzenia kapacity, ak do nich nastúpia osoby z tej istej domácnosti alebo ktoré sú spolu ubytované alebo spolu cestovali do lyžiarskeho strediska. Avšak pre všetkých na vlekoch a lanovkách platí prísny príkaz prekryť si ústa a nos, v ostatných prípadoch pre všetkých na vlekoch a lanovkách platí bezvýhradná povinnosť dodržiavať odstup v súlade s platným nariadením a súčasne aj bezvýhradná povinnosť prekryť si ústa a nos.

Lyžiarske školy a požičovne

Lyžiarstvo a snowboard sú športy, ktoré nesú so sebou menšie riziko nakazenia ako ostatné športy – napr. v dôsledku ochrany, ktorú poskytujú základné prvky lyžiarskeho výstroja – rukavice, kukly, šatky a lyžiarske okuliare. Lyžiarske školy a požičovne v lyžiarskych strediskách tiež fungujú v súlade s pokynmi i nariadeniami vydanými Hlavným hygienickým inšpektorátom PR.

 • Inštruktori dodržiavajú povinnosť prekryť si ústa a nos počas školenia, kontaktu s inými a jazdy na lanovkách a vlekoch.
 • Miesta stretnutí s inštruktormi boli obmedzené a vymedzené len v jednej zóne.
 • Odporúčame zatvorenie čakární pri lyžiarskych školách.
 • Odporúčame dezinfekciu výstroja v požičovniach v areáli lyžiarskych stredísk (vždy po vrátení výstroja zákazníkom).

Gastronomické zariadenia

Prevádzka gastronomických zariadení v lyžiarskych strediskách v celom rozsahu závisí od nariadení príslušných ministerstiev PR a aj Hlavného hygienického inšpektorátu PR. Avšak sme prijali univerzálne opatrenia, ktoré by mali takéto zariadenia vždy dodržiavať.

 • Povinnosť prekryť si ústa a nos a aj dezinfikovať ruky počas práce. Vás tiež žiadame, aby ste si prekrývali ústa a nos a aj dezinfikovali ruky.
 • Všetkým zamestnancom gastronomických zariadení poskytujeme osobné ochranné prostriedky – rúška, rukavice, ochranné štíty a aj dezinfekčné prípravky.
 • Počas čakania na rade do pokladni dodržiavajte odstup 1,5 m.
 • Stoly v exteriéri sú pravidelne dezinfikované.
 • Na záchode v súlade s pokynmi orgánov pre hygienu boli všetky sušiče rúk vypnuté.

Okrem opatrení odporúčaných štátnymi orgánmi sme tiež zaviedli dodatočné opatrenia a úpravy, ktoré zvýšia úroveň bezpečnosti a pomôžu obmedziť riziko transmisie koronavírusu.

Lístkomaty

Ešte pred začatím sezóny 2020/2021 sme vybavili časť našich lyžiarskych stredísk modernými lístkomatmi na kúpu, dobitie a aj vyzdvihnutie skipasov Tatry Super Ski. Táto zmena nám pomôže podstatne skrátiť rady do pokladní.

Lístkomaty od SKIDATA sú vybavené bezhotovostnými platobnými terminálmi, kvalitnými dotykovými obrazovkami s uhlopriečkou 8,5“, ktoré pravidelne dezinfikujeme. Ponúkajú možnosť obsluhy vo viacerých jazykoch a budú nepretržite dostupné – aj v čase mimo prevádzky pokladní.

Online kúpené skipasy si budete môcť vyzdvihnúť v pokladni alebo v lístkomate – na tri spôsoby:

 • Zadajte číslo objednávky.
 • Naskenujte čiarový kód z vytlačenej objednávky.
 • Naskenujte čiarový kód z displeja vášho smartfónu alebo tabletu.

Zoznam stredísk, v ktorých si môžete kúpiť alebo vyzdvihnúť lístok z lístkomatu:

 • Bachledka Ski & Sun
 • Bania Ski & Fun
 • Czorsztyn Ski
 • Harenda
 • Jurgów
 • Kaniówka
 • Kotelnica Białczańska
 • Koziniec
 • Meander Thermal & Ski Resort Oravice
 • Polana Szymoszkowa
 • Rusiń-Ski
 • Ski Centrum Strachan
 • Suche Ski
 • Witów Ski

Internetový obchod

Všetkým, ktorí tohtoročnú zimu chcú stráviť na zjazdovkách, už teraz poskytujeme možnosť bezpečného nákupu skipasov online.

Na stránke nášho obchodu môžete nielen si kúpiť skipas ale aj dobiť kartu – všetci, ktorí už majú Skipas Tatry Super Ski, môžu dobiť svoju kartu online a priamo vyraziť na zjazdovku – bez návštevy v pokladni alebo pri lístkomate.

Cieľom implementovaných opatrení je:

 • Zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov (poskytovateľov služieb), návštevníkov / zákazníkov lyžiarskej stanice.
 • Minimalizovať riziko nakazenia zamestnancov / poskytovateľov služieb a návštevníkov / zákazníkov.
 • Zaviesť komplexné opatrenia proti šíreniu epidémii prispôsobené aktuálnej etape vývoja epidémie.
 • Obmedziť vznik situácií, ktoré by mohli viesť k transmisii vírusu SARS-CoV-2.

Ak stav vášho zdravia vzbudzuje pochybnosti alebo sa necítite dobre, buďte opatrní a podľa možností ostaňte doma – aby ste nevystavili seba a iných zbytočnému riziku. V súlade s pokynmi Hlavného hygienického inšpektorátu Poľskej republiky v prípade zistenia výrazných symptómov ochorenia (ako napr. úporný kašeľ, zlý pocit, ťažkosti s dýchaním) môžeme vám odmietnuť vstup do areálu strediska.

Ak počas svojho pobytu zistite u seba príznaky Covid-19 (suchý kašeľ, horúčka, dýchavica a pod.), bezodkladne kontaktuje vhodnú službu na núdzovom čísle 999 alebo 112 a prihláste túto skutočnosť obsluhe lyžiarskeho strediska alebo ubytovacieho zariadenia, v ktorom ste ubytovaní. Počas rozhovoru vám budú poskytnuté všetky pokyny a ďalší správny postup.

Spoločná zodpovednosť

V tejto sezóne sme vynaložili všetko úsilie, aby sme vám zaručili bezpečný a zároveň aj komfortný pobyt v našich lyžiarskych strediskách. Nezabúdajme na to, že všetci konáme spolu pre náš spoločný prospech.

Pred patogénmi nás chránia aj základe prvky lyžiarskeho výstroja. Kukly, šatky, rukavice a lyžiarske okuliare – podobné ako rúška – obmedzujú šírenie baktérií a vírusov.

Pokyny pre lyžiarske odvetvie

Obsah pokynov a nariadení pre lyžiarske odvetvie pripravených Ministerstvom vývoja, práce a technológií a Hlavným hygienickým inšpektorátom PR bol zverejnený na: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stoki-narciarskie

Obchodné podmienky

Bezpečnostné pravidlá počas pandémie COVID-19

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO PREDAJA – TATRY SUPER SKI