Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2024

Verejné dopravné prostriedky

Do Białki Tatrzańskiej sa vykonáva aj verejná doprava z Krakova. Autobusovú dopravu na trase Krakov-Bukowina Tatrzańska-Krakov realizuje spoločnosť Szwagropol.

Nižšie uvádzame odchody autobusov tejto linky.

Cestovný poriadok ku dňu 02-12-2016.

Podrobné informácie nájdete na stránke prepravcu: www.szwagropol.pl

Krakov - Białka Tatrzańska

Miesto odchodu: autobusová stanica MDA v Krakove

Hodiny odchodov autobusov:

  • 7:00
  • 10:40
  • 13:55
  • 18:00
  • 20:40

Autobusy chodia 7 dní v týždni podľa toho istého cestového poraidku. Doprava sa nerealizuje len v prvý sviatok vianočný (25. decembra) a vo veľkonočnú nedeľu.

Białka Tatrzańska - Krakov

Miesto odchodu: Białka Tatrzańska Środkowa

Hodiny odchodov autobusov:

  • 7:05
  • 8:15
  • 10:35
  • 14:50
  • 17:25

Autobusy chodia 7 dní v týždni podľa toho istého cestového poraidku. Doprava sa nerealizuje len v prvý sviatok vianočný (25. decembra) a vo veľkonočnú nedeľu.