Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2024

Pomoc publiczna


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie

do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

pt. „Transformacja cyfrowa Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska realizowana poprzez

wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych”

 

Cel projektu:                  Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup dożywotniej licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary: pozyskiwania, zarządzania i prezentacji informacji, funkcjonowanie gastronomii oraz sprzedaży dodatkowych usług (poza karnetami na korzystanie z wyciągów) oferowanych przez stację.

Planowane efekty:         Projekt realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Realizacja zdefiniowanych potrzeb pozwoli firmie na: usprawnienie działania firmy w zakresie świadczenia usług oraz zarządzania przedsiębiorstwem; ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez firmę; rozszerzenie grona klientów.          

 

Termin realizacji:         11.10.2021 – 10.10.2022             

Wartość projektu:         298 800.00 zł        

Kwota dofinansowania:  253 980.00 zł