Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2024

Przetargi

Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. "

Załączniki do wyżej wymienionego Zapytania Ofertowego (ogłoszenie nr 31410 na bazie konkurencyjności)
pliki spakowane
Link do ogłoszenia nr 31410 na bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31410


20200519 Załącznik 5a Zbiornik Retencyjno-Technologiczny SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT instalacje.

20200519 Załącznik 5b ST_instalacje elektryczne i oświetlenie

20200519 Załącznik 5c Zbiornik Retencyjno-Technologiczny - przedmiar robót marzec 2020

20200519 Załącznik 6 STWiOR

20200519 Załącznik 7 mapa zasadnicza

20200519 Załącznik 8 Decyzja Starosty Tatrzańskiego nr 596_2019 z 25 listopada 2019 r.

20200519 Załącznik 9_Projekt Budowlany Zbiornik Retencyjno-Technologiczny z infrastrukturą

20200519 Załącznik nr 1 (Formularz oferty)

20200519 Załącznik nr 2 (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

20200519 Załącznik nr 3 (Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym)

20200519 Załącznik nr 4 Wzór Umowy

20200519 Zapytanie ofertowe Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o..

 

„Zamawiający uprzejmie informuje, że pytania i wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego (ogłoszenie nr 31410 na bazie konkurencyjności) publikowane są na stronie Zapytania Ofertowego na portalu bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31410)”.  

 

„Pytania i wyjaśnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, publikowane są również poniżej: ”

 "Pytania i wyjaśnienia"

 "Pytania i wyjaśnienia 2"

 "Pytania i wyjaśnienia 3"

"Pytania i wyjaśnienia 4"

"Pytania i wyjaśnienia 5"

"Pytania i wyjaśnienia 6"

"Pytania i wyjaśnienia 7"

"Pytania i wyjaśnienia 8"

"Pytania i wyjaśnienia 9"

"Pytania i wyjaśnienia 10"

"Pytania i wyjaśnienia 11"

Zmiana ZO

Zmiana ZO z dnia 9.06.2020

"Objaśnienia"

"Sprostowanie"

Protokół z czynności otwarcia ofert

Protokół z wizji lokalnej z dnia 27.05.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7 Lipca 2020 r.