Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2020

Zawody w narciarstwie biegowym

Obrazek artykułu Zawody w narciarstwie biegowym1 rok, 2 miesiące temuOgólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich dla Szkół "Od pierwszego kroku do Mistrzostwa", Białka Tatrzańska, 14-17.03.2019 r.

Organizator:

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
Współorganizatorzy: Sponsor strategiczny - ON Kotelnica Białczańska, PSZS Limanowa i Nowy Targ, PCK Nowy Targ, B-GSN Limanowa
Przy wsparciu: UM woj. Małopolskiego, PZN, MSiT oraz innych podmiotów.

Termin i miejsce zawodów:

14.03.2019r do 17.03.2019r. ON „KOTELNICA”- Białka Tatrzańska - Małopolska

Cel zawodów:

Popularyzacja biegów narciarskich wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promowanie upowszechniania biegów narciarskich na terenie całej Polski, możliwość spotkania się rówieśników na świeżym powietrzu w terenach górskich, promowanie zasad FAYR PLAY, wyłonienie najlepszych szkół oraz dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach w rywalizacji sportowej na arenie Polski.

Uczestnictwo:

  • Uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich województw zainteresowanych uprawianiem biegów narciarskich w kategorii dziewcząt i chłopców ur. 2006, 2007,2008 i młodsi.Limit startowy zawodników dla województw; do osiągnięcia liczby zgłoszonych 200 osób.
  • Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych ze wszystkich województw zainteresowanych uprawianiem biegów narciarskich w kategorii dziewcząt i chłopców ur.2003, 2004, 2005. Limit startowy zawodników dla województw; do osiągnięcia liczby zgłoszonych 120 osób.

Program zawodów:

  • 14.03.2019r. – oficjalny trening na trasach w Białce Tatrzańskiej ON Kotelnica od 13.00-17.00, Weryfikacja zgłoszeń od 17.00-18.15 – Biuro zawodów – Karczma „Bania” Białka Tatrzańska. odprawa techniczna, losowanie – godz. 18.30
  • 15.03.2019r. – bieg stylem klasycznym dystans 2km, 1km - dla ID , 3km – IMS.
  • 16.03.2019r.- bieg stylem dowolnym dystans 3km, 2km - dla ID , 5km – IMS.
  • 17.03.2019r. – bieg sztafetowy 4 x 2km MIX ( 2 x 2km styl Cl + 2 x 2km styl F ) – SP 2006 i mł. bieg sztafetowy 4 x 3km MIX ( 2 x 3km styl Cl + 2 x 3km styl F ) – uczniowie jednej szkoły Podstawowej i oddziałów gimn. /dziewcząt, chłopców ur. 2003,2004,2005/

Uwaga. Biegi indywidualne będą rozgrywane w formie startu co 30 sekund. Biegi sztafetowe – start ze wspólnego startu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Koszty organizacyjne :

Pokrywa MSZS Kraków ze środków: ON „Kotelnica Białczańska”, UM woj. Małopolskiego, PZN i MSiT oraz ze środków partnerów imprezy. Koszty uczestnictwa w zawodach – poszczególne szkoły we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA

Poprzez system SRS oraz informacyjnie na adres: , ( na druku wygenerowanym z SRS). Oryginały zgłoszenia potwierdzone przez Dyrektora Szkoły - będą przyjmowane w 1 dniu na odprawie technicznej w godzinach od 17.00 -18.00 w Biurze Zawodów.

Zakwaterowanie i wyżywienie :We własnym zakresie uczestników, ekip szkolnych i wojewódzkich.

Nagrody: Organizator przewiduje nagrody w formie dyplomów, medali i pucharów, oraz ew. nagród rzeczowych pozyskanych od sponsorów.

Punktacja łączna zespołowa szkół: z biegów indywidualnych+ sztafetowych wg. Klucza; I m- 13pkt, IIm- 11 pkt, IIIm- 10 pkt, IV m- 9 pkt ...XII m - 1pkt.

Postanowienia końcowe:

  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, Reg. SZS i zapowiedzią zawodów.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Zawodów.
  • Zarządy wojewódzkie SZS ,proszone są o rozpropagowanie w/w imprezy i pomoc w udziale zainteresowanych szkół w zawodach.
  • W wypadku niekorzystnych warunków śniegowych, atmosferycznych lub innych – organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu rozgrywania zawodów.

Pozostałe informacje organizacyjno-sportowe można uzyskać na stronie internetowej: mszs.krakow.pl lub skipol.pl. Ostateczna decyzja o miejscu organizacji zawodów, zostanie przekazana zgłoszonym ekipom na 5 dni przed zawodami. Telefony kontaktowe : (12) 411-51-19 i u Kierownik Zawodów Feliks Piwowar – 608 206 220 lub DT PZN Stanisław Mrowca - 604 14 74 59.