Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2024

Lanovka č. IX Remiaszów bude v prevádzke od 5. januára 2021.

Obrazek artykułu Lanovka č. IX Remiaszów bude v prevádzke od 5. januára 2021.3 lata, 2 miesiące temuV období od 5. do 31. januára 2021 budú lanovka č. IX Remiaszów a zjazdovka č. 10 dostupné na potreby realizácie tréningov a pretekov pod záštitou Poľského lyžiarskeho zväzu, v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády PR z 21.12.2020 o opatreniach platných počas epidémie.

Nariadenie vlády PR z 21.12.2020, ktorým sa ustanovujú určité obmedzenia, príkazy a zákazy vzhľadom na epidemickú situáciu, v našom prípade povoľuje činnosť lyžiarskeho strediska len v uvedenom rozsahu.

Súčasne veríme, že všetci amatéri zimných športov budú môcť využívať nami pripravené zjazdovky už od 18. januára 2021. Do tohto dňa podľa platnej legislatívy takúto možnosť majú len športovci (vrátane detí a mládeže), ktorí boli vymenovaní v ustanoveniach citovaného nariadenia.

Dostupnosť zjazdoviek môžete overiť na stránke:

www.bialkatatrzanska.pl/sk/wynajem-tras

Otázky ohľadom prenájmu zjazdovky posielajte, prosím, na adresu:

V súlade s ustanoveniami § 10 ods. 15 nariadenia vlády PR z 21.12.2020: „Do dňa 17. januára 2021 podnikatelia podľa ustanovení zákona PR zo 6. marca 2018 – Podnikateľský zákon a aj iné subjekty, ktorých činnosť je spojená so športom, zábavou a rekreáciou (činnosti uvedené v Poľskej klasifikácii podnikateľskej činnosti v časti 93.0) môžu vykonávať činnosť, ktorá je založená na organizovaní športových pretekov, tréningov a podujatí, len po splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

1) len v prípade profesionálneho športu v súlade s čl. 2 bod 143 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Úradný vestník EÚ L 187 z 26.6.2014, s. 1, v neskoršom znení) alebo pretekárov, ktorým bolo priznané športové štipendium podľa zákona PR z 25. júna 2010 o športe (Zbierka zákonov PR z roku 2020, položka 1133) alebo pretekárov, ktorí sú členmi národného mužstva alebo olympijského výberu alebo paralympijského výberu, alebo osôb, ktoré sa zaoberajú športom v rámci profesionálnej ligy v súlade s uvedeným zákonom PR alebo deti a mládež, ktorí sa zúčastňujú športového súperenia organizovaného príslušným poľským športovým zväzom;

2) organizovanie uvedených bez účasti verejnosti”.