Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2021

Ośrodek otwarty dla zawodników wszystkich dyscyplin sportowych

Obrazek artykułu Ośrodek otwarty dla zawodników wszystkich dyscyplin sportowych3 miesiące temuKotelnica Białczańska otwarta na rzecz osób, które przygotowują się do współzawodnictwa sportowego również w innych dyscyplinach sportowych

 

Kotelnica Białczańska otwarta na rzecz osób, które przygotowują się do współzawodnictwa sportowego również w innych dyscyplinach sportowych
Mając na uwadze informację uzyskaną z Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu stanowiącą odpowiedź na pytanie czy zawodnicy należący do danego związku sportowego, w ramach swoich przygotowań, mogą przygotowywać się również w innych obiektach aniżeli właściwe do przeprowadzania zawodów w swojej dyscyplinie oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) które nie wprowadza konieczności przypisania zawodników – w ramach ich przygotowań do zawodów sportowych danej dyscypliny sportowej – do konkretnego rodzaju obiektu sportowego, co oznacza, iż nie ma ograniczeń w stosowaniu różnorodnych form treningu, a samo przygotowanie do współzawodnictwa sportowego przebiegać może na różnych obiektach sportowych Spółka nasza podjęła decyzję, że przy zachowaniu pozostałych warunków opisanych w treści §10 ust. 15 pkt 1 i 2 ww. Rozporządzenia, udostępnia funkcjonujące stoki narciarskie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska na rzecz osób, które przygotowują się do współzawodnictwa sportowego również w innych dyscyplinach sportowych, których różnorodne formy treningu obejmują również narciarstwo (lub np. narciarstwo biegowe) – tzw. trening ogólnorozwojowy.
Wskazujemy jednocześnie, iż osoby chcące skorzystać z w/w formy treningu powinny przy zakupie karnetów legitymować się potwierdzeniem wpisu do polskiego związku sportowego (np. licencja, która potwierdzała będzie udział w lidze zawodowej w przypadku osób dorosłych) który to dokument w kserokopii zostanie przekazany kasjerom w celach ewidencyjnych dla organów kontroli sanitarnej.
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe zasady korzystania z tras narciarskich przez kluby narciarstwa alpejskiego zrzeszone w polskich związkach sportowych – w tym w szczególności PZN – pozostają na dotychczasowych zasadach.
Oświadczamy, że Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska działa wyłącznie w zgodzie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a osoby bez wskazanych tam uprawnień nie mogą korzystać z funkcjonujących tras narciarskich do czasu zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zarząd ONKB

 

Lista związków sportowych znajduję się na stronie

https://www.gov.pl/web/sport/polskie-zwiazki-sportowe