Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2021

Dofinansowanie PARP

Beneficjent:

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

  • Całkowity koszt realizacji Projektu: 125 738,58 zł
  • Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 125 738,58zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 125 738,58zł

Okres realizacji:

01.07.2020 – 30.09.2020