Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2021

Lato

Bilet turystyczny normalny 
Jednorazowy przejazd góra/dół20,00 zł

Bilety do nabycia w Karczmach Kotelnica przy górnej i dolnej stacji Kolei nr IV oraz wypożyczalni RhSport

* Bilety ulgowe przysługują: dzieciom do lat 12, seniorom powyżej 65 lat oraz grupom zorganizowanym powyżej 20 osób.

** Dzieci do 5 lat przejazd bezpłatny (nie dotyczy przejazdu grupowego),